Få styr på kemien og den lovpligtige dokumentation

Få en komplet analyse af jeres kemiflow, herunder forslag til reduktion af kemikalier, optimal kemihandskeanvendelse og korrekt dokumentation

Få styr på kemien og den lovpligtige dokumentation med Saniståls kemikoncept - Gør din kemiproces enkel
Imødekom arbejdstilsynets krav med Saniståls kemikoncept
Få den rigtige beskyttelse med Saniståls kemikoncept

Bruger din virksomhed kemiprodukter?


Med vores KemiKoncept får I en komplet løsning med analyse, værktøjer og services, så I kan få styr på jeres kemiske arbejdsmiljø - nemt, hurtigt og billigt.

Med et kemisk arbejdsmiljø følger mange udfordringer; alt fra sikkerhedsdatablade og den kemiske risikovurdering til de korrekte kemiprodukter og den optimale beskyttelse. Det er ledelsens ansvar, at alle medarbejdere, der arbejder med kemi, har adgang til både sikkerhedsdatablade og den kemiske risikovurdering. Uanset om I er på værkstedet eller ude ved kunden. 

Fra uoverskuelighed til overblik

Det kan være svært at overskue, men med vores KemiKoncept får I styr på jeres kemi og lovpligtige dokumentation én gang for alle. Vi hjælper jer med bl.a. at reducere kemikalier, få overblik over kemidokumentationen samt udarbejde en handskeplan, som sikrer jer den optimale og billigst mulige håndbeskyttelse. Så lever I også op til alle Arbejdstilsynets regler om dokumentation, håndtering af kemiprodukter og et sikkert arbejdsmiljø.


Gennem nedenstående proces får I hjælp til nemt, hurtigt og billigt at få styr på jeres kemisituation.
Vi guider jer hele vejen, så I skal bruge så få ressourcer som muligt. 

Procesbar, der viser, hvilke steps Saniståls KemiKoncept tager virksomheden igennem for at give et komplet overblik over den uoverskuelige kemisituation

Få styr på kemien og dokumentationen

 1. Kortlæg kemiprodukter
  Vi udarbejder forslag til at reducere og simplificere jeres kemiprodukter

 2. Beslut produktportefølje
  Få grundlaget på plads til at få lagt datablade ind i kemikaliestyringssystem

 3. Beslut dokumentationssystem
  Vi tilbyder to forskellige kemikaliestyringssystemer, som både indeholder alle jeres datablade, den kemiske risikovurdering og en app, så både mester og svend altid har adgang til den lovpligtige dokumentation.

 4. Indtast datablade

 5. Udarbejd handskeplan
  Det sikrer anvendelse af de rigtige kemihandsker

 6. Udarbejdelse af kemisk risikovurdering
  Såfremt I ønsker hjælp til den kemiske risikovurdering, kan I betale et mindre engangsbeløb, og så udarbejder vores leverandør i samarbejde med jer den kemiske risikovurdering

Få en gratis analyse med dit kemiflow og dokumentation med Saniståls KemiKoncept

Gør som Leon Petersen og Gas A/S - Få styr på kemien og den lovpligtige dokumentation med Ahlsells kemikoncept

VVS-firma fik styr på kemien

VVS-firmaet Leon Petersen VVS & Gas A/S har med Ahlsells KemiKoncept fået fuldstændig styr på de mange kemiske produkter, medarbejderne bruger.

”Det virkede bare som en helt uoverskuelig opgave, så da Ahlsell tilbød at få styr på vores kemi én gang for alle, sagde vi straks ja tak,” siger direktør & salgs- og marketingchef Didde Jul.

Nu lever virksomheden op til Arbejdstilsynets regler for dokumentation og håndtering af kemiprodukterne. Samtidig er de gået fra 24 til fire kemileverandører, og kemiprodukterne er reduceret med 12%.

Læs hele casen her

 

Bliv kontaktet

Få en gratis analyse til at optimere din kemi og få styr på den lovpligtige dokumentation